Tomas Eriksson - från ingenjör till inspiratör

Tomas Eriksson föreläser om leder workshops i arbetsglädje, förändring, teamwork och feedback.  Tomas har ett tydlig mål: Att höja den hållbara arbetsglädjen. På din arbetsplats, på alla arbetsplatser, i hela Sverige. Och det är oftast inte så komplicerat. Det handlar om att byta perspektiv, att välja ett lite annat förhållningssätt till det du gör, dem du möter och till dig själv.

Tomas Eriksson är ingenjören som insåg att han behövde jobba mer med människor för att själv hitta arbetsglädjen. Tomas är föreläsaren och organisationskonsulten som jobbat med arbetsglädje på heltid i mer än 15 år.

Tomas Eriksson föreläser med målet att skapa hållbar arbetsglädje.

Föreläsaren Tomas

Tomas påminner oss om att vägen till mer arbetsglädje bara ligger några tankar bort. Det som utmärker föreläsaren Tomas Eriksson är att hans närvaro.

– Mina föredrag har en beprövad struktur som jag kombinerar med improvisation. Att plocka in det som händer i rummet gör föredragen levande, säger Tomas Eriksson.

Variation

Tomas blandar personliga berättelser, reflektionsfrågor, illustrerande scener, övningar med förklarande modeller.

– Jag vill nå så många som möjligt. Och vi människor tar till oss kunskap på olika sätt. Variation är nycken och gör det roligare.

Skratt

Ett föredrag med Tomas är både underhållande och fullt av handfasta tips. Som föreläsare bjuder Tomas på sig själv – det ger utrymme för många skratt.

– Skratt är inte bara kul. Det är mycket lättare att ta till sig kunskap och lära sig något när man har roligt, säger Tomas med ett leende.

Tomas Eriksson om arbetsglädje: “Om jag vore chef, i vilken organisation som helst, då skulle jag välja att ha ett enda fokus…”

Organisationskonsulten Tomas

Tomas Eriksson är ingenjören som blev så intresserad av mänsklig kommunikation att han år 2000 utbildade sig till organisationskonsult.

Tomas utbildning och bakgrund:

  • Certified Core Quadrant Trainer
  • Certifierad SDI-handledare
  • Handledarutbildning i teambuilding och lagutveckling (6 mån), CompetensCompagniet
  • Diplomerad Organisationskonsult (3 år), HumaNova
  • Processcoach (1 år), Future Unlimited
  • Mer än 15 års erfarenhet av improviserad teater.
  • KTH elektronikingenjör, systemutvecklare och utbildare i telekommunikationsnät

Tomas Erikssons breda bakgrund ger dig många nyttiga infallsvinklar. Bredd och erfarenhet inkluderat är det ändå hans engagemang som beskriver honom bäst.

Tomas ser fram emot att höra ifrån dig

Hur ser era förutsättningar ut? Kontakta Tomas med dina funderingar och önskemål.