Teambuilding med SDI

Samspelet på jobbet blir påfrestande och ineffektivt när vi utgår ifrån att alla andra är som jag själv. Upptäck och ta till vara på din grupps olikheter.

Teambuildingen som tar vara på gruppens styrkor och olikheter

Under en Teambuilding med SDI synliggörs dina och dina kollegers styrkor och drivkrafter.  Ni får ökad självkännedom och ökad förståelse för varandra i teamet. SDI står för Strength Deployment Inventory.

Teambuilding med SDI ger dig som deltar

  • Mer arbetsglädje
  • Ökad förståelse för mänskliga olikheter
  • Insikt om dina och dina kollegers styrkor
  • Smidigare samarbete och kommunikation
  • Utvecklad förmåga att förebygga och lösa konflikter

Teambuilding med SDI ger ditt team

  • Ökad effektivitet
  • Smidigare kommunikation
  • Synliggörande av dolda resurser
  • Insikt om gruppens styrkor och utvecklingsbehov
  • Färre konflikter och ökad andel lättlösta konflikter

Förstå varandra ännu bättre

Många utmaningar på arbetsplatsen handlar om bristande förståelse för andra människor. Vi ser andras beteende utifrån våra egna motiv och behov och inser inte att andra uppnår självkänsla på andra sätt, att de har andra drivkrafter än mina.

Upplägg

Vi skräddarsyr Teambuilding med SDI utifrån de behov och förutsättningar som finns i din organisation. Programmet leds av organisationskonsult Johan Stenlund eller Tomas Eriksson, certifierade SDI-handledare.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig

Vad skulle en teambuilding betyda för din organisation? Hur ser era förutsättningar ut? Kontakta Tomas Eriksson idag!