Arbetsglädje

Arbetsglädje. Du vet vad det är. Men kan du berätta och beskriva för någon annan vad du tänker på? Finns det någon bra definition? Föreläsaren Tomas Eriksson har frågat sina deltagare – här är de vanligaste svaren.

Vad är arbetsglädje?

Arbete och glädje i kombination är en bra början, men fångar ändå inte hela innebörden i begreppet. Arbetsglädje är något mer. Något vi människor upplever. Och här uppstår den riktiga svårigheten: Hur ringar vi in en mänsklig upplevelse i en allmängiltig form? Det som är arbetsglädje för mig behöver ju inte vara det för dig.

Hör vad Tomas säger om arbetsglädje och vad deltagarna säger om Tomas som föreläsare.

Vad är arbetsglädje för dig?

När jag som föreläsare frågar mina deltagare vad arbetsglädje är för dem, får jag många olika svar. Och jag har ställt frågan många många gånger, runt 50 gånger per år i mer än 15 år. Trots att arbetsglädje kan innebära olika saker och betyda olika saker för olika människor, blir ändå svaren på frågan likartade oavsett vilken grupp jag frågar. Här kommer de vanligaste svaren i en topp-åtta-lista.

Mer arbetsglädje

Arbetsglädje – de åtta vanligaste svaren

 1. Arbetskamraterna
 2. Nöjda mottagare
 3. Uppskattning
 4. Att bli klar – att se resultat
 5. Utmaningar
 6. Humor och skratt
 7. Meningsfullhet
 8. Lära sig något nytt

Föreläsare Tomas Eriksson kommunicerar med utsträckta händerna på scenTomas Eriksson har frågat sina föreläsningsdeltagare i över 15 år om vad arbetsglädje är för dem och här är vad de svarat.

1 – Kollegerna viktiga för arbetsglädjen

På första plats kommer arbetskamraterna. Arbetskompisarna eller kollegerna är ofta det första svaret jag får på frågan Vad är arbetsglädje för dig? I så gott som alla grupper jag möter. Inte så konstigt. Det är ju i mötet med andra som vi blir sedda och bekräftade. Möten med människor ger oss människor mening, igenkänning och nya idéer.

2 – Arbetsglädje genom nöjda mottagare

På plats nummer två, av saker som mina deltagare ser som arbetsglädje, hittar vi nöjda mottagare – alltså kunder, patienter, resenärer, hyresgäster, elever, klienter och motsvarande. Mottagaren fyller en viktig funktion för arbetsglädjen eftersom det jag gör blir meningsfullt och angeläget. Jag behövs. Att det jag gör i mitt arbete behövs, blir tydligt när någon annan har nytta och glädje av det. När mottagaren dessutom blir nöjd, frisk, lyckas höja sitt betyg eller upplever något annat som gör mottagaren nöjd – ja då får jag ett kvitto på att det jag gjort bidragit till någon annans välmående eller utveckling.

3 – Uppskattning och bekräftande feedback

Om du tycker att få uppskattning är något som går hand i hand med arbetsglädje är du inte ensam. Den här punkten kommer nästan alltid upp som svar på frågan men inte lika omgående som t ex arbetskamraterna. Och uppskattning kan komma från nöjda kunder, kolleger, medarbetare och chefer. Uppskattning och bekräftande feedback visar att vi är på rätt väg och gör det roligt och angeläget att fortsätta.

4 – Målgång bygger arbetsglädje

Att få pricka av, att bli klar, att gå i mål, att lyckas och att se resultat är en skön känsla. Det är också något som ofta kommer upp som svar på min arbetsglädjefråga.

5 – Utmaningar som drar igång oss

På femte plats kommer utmaningar. Att känna att man har något framför en som behöver min uppmärksamhet, min kreativitet och min erfarenhet. Olika personer gillar olika sorters och olika stora utmaningar, men utan någon form av utmaning så sinar arbetsglädjen. Det gäller bara att hitta utmaningen som drar igång dig och din lust att lyckas.

Finns det plats för humor på ditt jobb? Vilken typ av humor gillar du?

6 – Humor och skratt

Humor och skratt får jag ofta höra när jag frågar vad arbetsglädje är för min föreläsningsåhörare – men det svaret kommer lite senare, när andra saker redan har nämnts. Att ha roligt tillsammans och att det finns människor på arbetsplatsen som bjuder på sig själva bidrar starkt till hur mycket arbetsglädje vi upplever på jobbet.

7 – Meningsfullhet inte alltid synlig

På sjunde plats hittar vi meningsfullhet. Att jobbet känns meningsfullt nämns bara av ca 60% mina deltagargrupper. Jag tror meningsfullhet är A och O för så gott som allas arbetsglädje, men för många som jobbar med att hjälpa andra kan meningsfullheten vara så självklart att man inte kommer på att nämna den.

8 – Lära sig och utvecklas

Att lära sig något nytt, att utvecklas kommer på åttonde plats. Lära sig nytt nämns spontant i lite mer än hälften av de grupper jag ställer frågan till.

X – Andra inte lika vanliga svar

Andra svar som ofta kommer upp, men inte lika ofta som de åtta ovan är: Fika, kreativitet, lön, att få jobba i lugn och ro, kommunikation, respekt för varandra och yrkesstolthet.

Chefsglädje? Ja tack!

Arbetsglädje – varför är den så viktig?

Okej, då vet vi vad arbetsglädje är, men varför är den viktig att uppmärksamma och utveckla? Den är viktig att uppmärksamma och utveckla för den ger så många önskade och positiva effekter. När arbetsglädjen på en arbetsplats ökar så håller vi oss lättare friska, trivseln ökar, vi vill vara på jobbet och vi vill göra vårt yttersta för att nå önskade resultat.

Arbetsglädje går hand i hand med goda relationer och smidigt samarbete och riktigt nöjda kunder. Med glädjefyllt arbete följer effektivitet. Om du arbetar i en affärsdrivande verksamhet är ökad glädje i arbetet en effektiv väg till ökad lönsamhet. För dig som jobbar i offentlig verksamhet blir effekten att organisationen fungerar med största möjliga flow inom de regler och riktlinjer som ni behöver förhålla er till. Och det samtidigt som mänskliga och ekonomiska kostnader för sjukfrånvaro och samarbetsproblem sjunker.

Att öka arbetsglädje är långt ifrån bara roligt – det ger lönsamma och hälsosamma effekter.

Ökad arbetsglädje: Effekterna du kan räkna med

Här är åtta positiva effekter du kan räkna med när arbetsglädjen ökar på din arbetsplats:

 • Ökat ansvarstagande
 • Smidigare samarbete
 • Större medarbetarengagemang
 • Konstruktivare kommunikation
 • Högre frisknärvaro och lägre sjukfrånvaro
 • Fler egna initiativ till utveckling och förbättring
 • Nöjdare kunder som pratar väl om företaget så ni får fler kunder
 • En ännu attraktivare arbetsplats som behåller och attraherar kompetens

Till detta kommer den känslomässiga vinsten med upplevd meningsfullhet, kommunikation som fungerar och att vara omgiven av människor som vill dig väl och gärna hjälper till. Och att känna nöjdhet och stolthet med sin arbetsinsats när man går hem för dagen.

Föredrag Arbetsglädje

Arbetsglädje på engelska

Vad heter arbetsglädje på engelska? I svenskan har vi ett ord för kombinationen arbete och glädje. Ordet saknas i de allra flesta språk. I alla fall som ett färdigt begrepp som alla känner till. Fråga en svensktalande person ”Hur är din arbetsglädje?” och den som får frågan förstår direkt vad du menar.

Work joy

Ställ frågan ”How is your work joy?” till en engelsktalande och personen behöver först ta ställning till begreppet ”work joy?”: Vad är det? Har jag det? Brukar inte tänka på jobbet i glädje-termer! Det vi inte har ord för har vi inte heller någon förberedd uppfattning att dela med oss av.  Är ”work joy” en ny app jag borde känna till? Eller ett kodord för något? Frågorna som strömmar genom huvudet kan bli många när begreppet inte finns etablerat i språket.

Happiness out of work

Den bästa och mest rättvisande översättning av arbetsglädje till engelska tycker jag är ”happiness out of work”. Trots att uttrycket kan tolkas som att glädjen är ur funktion eller att den skulle finnas utanför jobbet. Men det finns ytterligare ett sätt att läsa uttrycket. Och ibland är det först när vi tvingas förklara ett ord på ett annat språk som vi blir medvetna om vad det egentligen är vi menar med ordet. För är det inte just ”happiness out of work” vi menar? Arbetsglädje är ju så mycket mer än att ha kul på arbetstid. Det är glädjen som kommer ut ur det man gör, ut ur själva arbetet.

Tomas Eriksson föreläser om arbetsglädje och hur du och dina kolleger kan få mer av den i er yrkesvardag.

Din föreläsare i arbetsglädje

Jag heter Tomas Eriksson och jag föreläser om arbetsglädje. Kontakta mig för ett inspirerande föredrag.

Kontakta Tomas