Miljösmart

Vi på Arbetsgladje.se bryr oss om klimatet och framtiden. Vi tar tåget framför flyget. Åker el-bil framför fossilbil. Går hellre än tar taxi när det är möjligt.

Miljösmarta val

Vi bor på en helt fantastik plats i universum. En planet som möjliggör för oss och så många andra livsformer att leva på. Den planeten behöver vi människor vara vänliga mot. Inte minst med tanke på vad vi lämnar efter oss till våra barn, barnbarn och barnbarns barn.

Vi på Arbetsgladje.se bryr oss om miljön och klimatet för nuvarande och kommande generationer. Vi väljer tåget framför flyget, att gå och åka kommunalt framför att ta taxi, eldiven bil framför fossildriven bil.

Elbilen Kia e-Niro

Från och med januari 2019 kör vi en Kia e-Niro.

Bränsleförbrukning 0 l/100 km och CO₂-utsläpp 0g/km

Kia e-Niro är en eldriven crossover med räckvidd på upp till 455 km på en laddning. Den förbrukar inget fossilbränsle och släpper inte ut någon koldioxid när vi kör till dig och er konferens. Bilen laddas med klimatsmart el från vindkraft.