Miljösmart

Vi på Arbetsgladje.se bryr oss om klimatet och framtiden. Vi tar tåget framför flyget. Åker el-bil framför fossilbil. Går hellre än tar taxi när det är möjligt.

Miljösmarta val

Vi bor på en helt fantastik plats i universum. En planet som möjliggör för oss och så många andra livsformer att leva på. Den planeten behöver vi människor vara vänliga mot. Inte minst med tanke på vad vi lämnar efter oss till våra barn, barnbarn och barnbarns barn.

Vi på Arbetsgladje.se bryr oss om miljön och klimatet för nuvarande och kommande generationer. Vi väljer tåget framför flyget. Vi går och åker kommunalt framför att ta taxi. Vi har och kör elbil framför fossilbil.

Välj oss när klimatsmart ligger dig varmt om hjärtat.