Digital föreläsning

En digital föreläsning slår inte ett fysiskt föredrag på plats med dess omedelbara direktkontakt där alla sinnen får vara med. Men fysiskt på plats är inte alltid möjligt. Då är det tur att det finns riktigt bra digitala alternativ. Tomas inspirationsföreläser om arbetsglädje, feedback och chefsglädje.

Digital föreläsning med Tomas Eriksson

Tomas Eriksson föreläser digitalt. För att göra den digitala föreläsningen så levande och inspirerande som möjligt streamar Tomas från sin egen studio. Studion har två videokameror och en bildmixer.

Så blir Tomas digitala föreläsning mer levande.

Två kameror gör att du och din publik omväxlande får se Tomas in- och ut-zoomad. Det ger variation och hjälper er att hålla intresset och nyfikenheten vid liv. Och variation är något som vi behöver extra mycket när vi inte är i samma rum utan endast har en skärm som kopplar oss samman.

Ut-zoomat tillåter din digitala föreläsare att visa större gester och att röra sig friare i rummet. Det ut-zoomade läget är den digitala motsvarigheten till att se din föreläsare på scen. In-zoomat ger å andra sidan ett närmare, personligare och mer förtroligt samtal. När fördelarna med dessa två lägen tas till vara, används och kombineras blir föredraget så mycket mer levande jämfört med en presentation där föreläsaren sitter stilla framför sin datorskärm.

Digitalt föredrag studio

Digital föreläsning med studioman och bra ljus

Bra ljussättning är avgörande för att skapa ett bra digitalt föredrag. Genom att lysa upp presentatören inte bara framifrån utan också bakifrån blir det mer djup i bilden. Vår studio har frontljus, sidoljus och bakljus för att ge dig och din publik en så bra bildupplevelse som möjligt.

Powerpointbilder visas infällt i bilden bredvid Tomas – motsvarande att föreläsaren står bredvid projektionsduken i den fysiska föreläsningssalen. Powerpointbilden kan också visas i helbild vilket ger dig som tittar möjlighet att helt och hållet fokusera på presentationsbilden. Vår studioman sköter tekniken och väljer kontinuerligt ut den bästa bilden att streama till er.

Zoom och Teams

Hur går det till rent praktiskt? Vi streamar i den digitala plattform som ni brukar använda, till exempel Microsoft Teams eller Zoom Meetings. Under det digitala föredraget är det extra viktigt att alla mikrofoner är avstängda och att deltagarna vet hur man väljer att fästa bilden på föreläsarens så den bilden syns hos deltagaren i helskärm.

Tomas Eriksson föreläser om

Engagemang och inspiration

Engagemang och inspiration skapas när du som publik upplever att det som sägs är riktat till dig och till er som grupp, och när du känner igen dig i föreläsarens exempel och berättelser. Tomas tar reda på vilka han kommer föreläsa för i förväg och vilka glädjeämnen och utmaningar ni står inför just nu.

Engagemang skapas också genom att du som deltar känner dig involverad och delaktig. När inte bara retoriska frågor ställs utan också frågor som du får svara på och då svaren tas emot, synliggörs och bekräftas. Tomas ställer frågor som gör att du och dina kolleger får tänka till och där svaren tas emot, synliggörs och blir en del av föredraget.

Boka Tomas – din digitala föreläsare

Kontakta Tomas Eriksson idag när du behöver en inspirerande digital föreläsning.

Kontakta Tomas