Intressanta föreläsare

Letar du efter intressanta föreläsare? Behöver du någon som ökar nerven och närvaron på den kommande konferensen? Med ett intressant ämne som du och dina kolleger får omedelbar nytta och glädje av i er yrkesvardag?

Tomas Eriksson föreläser om arbetsglädje – ett ämne som intresserar de flesta.

Vad gör intressanta föreläsare intressanta?

1. Intressanta föreläsare älskar sitt ämne

Intressanta föreläsare blir intressanta när de inte bara kan sitt ämne och kan redogöra för det med stor kunskap, utan när de också är passionerat intresserade och engagerade i ämnet. En föreläsare som älskar sitt ämne tänder intresse hos oss som lyssnar.

2. Får sin publik att vilja lyssna

Intressanta föreläsare är intresserade av sin publik. De vill veta vilka de har framför sig och undrar hur de kan koppla sitt ämne till den här gruppens erfarenheter och världsbild. Intressanta föreläsare älskar inte bara sitt ämne utan också sin publik. När en talare talar genom det intresset för oss som lyssnar blir det svårt för oss att tänka på annat, vi vill lyssna på någon som lyssnar på oss.

En sak som gör Tomas Eriksson till en intressant föreläsare är hur han levandegör sitt berättande och beskrivande – så det blir spännande att lyssna – även timmen efter lunch.

3. Intressanta föreläsare berör och påverkar

Intressanta föreläsare vill något mer än att bara höra sin egen röst. De vill något med oss som lyssnar. Väcka våra tankar, få oss att se och förstå skönheten, allvaret, djupet i de aspekter av ämnet som presenteras. De vill beröra oss, få oss att agera, göra skillnad i världen. Ju mer engagerad i viljan att påverka oss som lyssnar desto intressantare blir talaren.

Tomas Eriksson går ”all in” för att göra sina favoritämnen arbetsglädje, feedback och chefsglädje konkreta och enkelt användbara i din och dina kollegers yrkesvardag. Och så bjuder Tomas på en hel del humor också.

4. Gör ämnet konkret, personligt och levande

Vi människor har svårt att hålla intresset uppe när ett ämne beskrivs allt för abstrakt, utan konkreta exempel. Vi tappar också intresset om detaljnivån ligger ovanför vår förförståelse och vårt behov. De presentatörer som gör det abstrakta konkret, det opersonliga personligt och det strukturella levande är intressanta att lyssna på.

Ämnen som intresserar många

Tomas föreläser om breda ämnen som många i din verksamhet har nytta och glädje av:

 

På sidan ”Våra nöjda kunder” hittar du kundcitat från uppdragsgivare som anlitat och hört Tomas föreläsa.

Kontakta Tomas idag

Kontakta Tomas Eriksson när din konferens, kickoff eller kundträff behöver en intressant föreläsare som du och dina kolleger får omedelbar nytta av.  Tomas ser fram emot att höra ifrån dig redan idag.

Kontakta Tomas