Föreläsare teamwork

Behöver du en föreläsare inom teamwork? Söker du någon som har jobbat praktiskt med att utveckla team under lång tid och som också kan konsten att förmedla sina erfarenheter och metoder till andra?

Föreläsare i teamwork bygger teamglädje

Tomas Eriksson är en inspirerande föreläsare som utvecklat teamwork, samarbete och vi-anda på arbetsplatser runt om i Sverige i över 15 år.

Tomas Eriksson föreläser om teamwork och hur du och dina kolleger på enklast möjliga sätt kan få mer teamglädje – oavsett hur dina team ser ut.

Teamwork – himmel eller helvete

Vad är det som får människor på din arbetsplats att fungera tillsammans? Vad är det som gör att människor tycker det är roligt och givande att jobba ihop?

Att jobba tillsammans i ett engagerat team som samarbetar mot ett gemensamt mål kan vara helt underbart. Och motsatsen, när det inte funkar – när människor ignorerar varandra, sätter krokben för varandra, utesluter varandra – kan vara bland det värsta du varit med om och skapa negativa resultat och effekter långt utanför ditt team.

Föredrag Teamglädje

Var är det då som får samarbete och teamwork att växa och frodas? Hur lockar vi fram teamspelarna i var och en av oss?  Vad kan jag själva göra? Det handlar Tomas Erikssons föredrag teamglädje om.

Låt teamen överträffa sig själva

Teamglädje är den underbara känslan av att vara del i grupp som tillsamman vill och agerar åt samma håll. Teamglädje beskriver också när teamet är som mest effektivt och är förmöget att överträffa sig själva i framåtanda och nytänkande.

Tomas Eriksson – föreläsare som odlar teamwork med feedback

Fungerande kommunikation är avgörande för att få teamwork samarbete och samspel och att fungera. Vi människor mår bra, växer och utvecklas av feedback. Utan återkoppling vissnar vi. Men det är inte så lätt att framför synpunkter och tankar om vi är rädda för hur andra ska reagera.

Fungerande teamwork byggs med tillit och tillit odlas med öppen och omtänksam kommunikation. Feedback handlar inte om att kritisera varandra. Feedback handlar om att lyfta varandra och teamet. Då uppstår teamwork på riktigt.

Kontakta Tomas idag

Vill du och dina kolleger ha bättre teamwork och mer teamglädje? Redan idag och hållbart över tid? Kontakta Tomas redan idag.

Kontakta Tomas