Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter

Kunduppgifter

Om du är kund hos oss på Vidare Organisationsutveckling Sverige AB med organisationsnummer 556769-9789, sparar vi ditt namn och din adress i vårt fakturerings- och bokföringsprogram Fortnox. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna skicka fakturor till våra kunder och bokföra våra intäkter. Vi sparar kunduppgifter så länge som krävs enligt lag.

E-post och kontaktformulär på hemsidan

Vad gäller e-post som skickas till oss sparas e-posten (och därmed ditt namn, din e-postadress och eventuella andra personuppgifter som e-posten innehåller) i vårt e-postprogram under så lång tid vi bedömer det skäligt för att kunna fullfölja vår relation till dig som kund, leverantör eller annan intressent. På samma sätt sparas dina kontaktuppgifter om du fyller i kontaktformuläret på vår hemsida. Den lagliga grunden för detta är avtal (i de fall du är en fysisk person och vi har ett pågående avtal) eller intresseavvägning (i de fall du är anställd hos en av våra kunder eller om vi bedömer att det ligger i bådas intresse att vi sparar korrespondensen). Vi undviker att skicka eller spara personuppgifter av känslig karaktär i e-post. Du kan när som helst kontakta oss och begära att all sparad korrespondens från dig raderas. Då raderar vi alla meddelanden under förutsättning att det inte finns stöd i lag för eller rättsligt krav att spara dem.

Cookies

Vår hemsida Arbetsgladje.se använder cookies. En cookie är en liten textfil, som inte innehåller någon personlig information såsom till exempel din e-postadress eller ditt namn, som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Det påverkar inte din dator på något sätt och anledningen till att vi använder cookies är för att förbättra användarupplevelsen och för att vissa funktioner ska fungera korrekt. I en cookie är det samtidigt möjligt att följa en användares surfande vilket gör det möjligt för oss att anpassa dina besök. Cookies används också för statistik över hur hemsidan används och för riktade erbjudanden och marknadsföring till dig.

Du som användare har möjlighet att ställa in hur din webbläsare hanterar cookies. Exempelvis kan man ställa in att man vill bli meddelad när en cookie vill lagras, vilket vanligtvis går att acceptera eller avvisa. Avvisar man cookies kan vissa av våra onlinetjänster sluta fungera korrekt.

Dina rättigheter

Behandling av personuppgifter innebär alltid vissa risker, t ex för obehörigt intrång i de system i vilka uppgifterna lagras. Vi gör dock allt vi kan för att skydda dina uppgifter, främst genom att välja professionella och seriösa leverantörer av de programvaror och tjänster vi använder och genom att använda lösenordsskydd och sedvanligt virusskydd på våra dator.

Vad gäller dina grundläggande rättigheter enligt dataskyddsförordningen har du till att börja med rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att de uppgifter vi har om dig raderas eller begära att vi raderar e-post.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på tomas@arbetsgladje.se eller 0708-10 36 36.