Teambuilding som ger glädje och resultat

Vår teambuilding lyfter din grupp och ger er styrkan att möta era verkliga utmaningar. En utveckling som ni har nytta och glädje av i vardagen. Teambuilding som ger ökat samarbete och större ansvarstagande för helheten.

Riktig teambuilding skapar förändring

Teambuilding för oss är inte bumperball och middagsmord. Vi vet att det krävs mer än så för att åstadkomma verklig förändring. Teamutveckling med oss innebär för er utvalda övningar som kombineras med insiktsgivande reflektion och utvecklande dialog.

Varför välja vår teambuilding?

  • Ökad hjälpsamhet
  • Snabbare målgång
  • Mer ansvarstagande
  • Smidigare samarbete
  • Större tillit till varandra

Ni får en teambuilding som stärker relationerna i gruppen. Med ett smidigt samarbete når din grupp lättare och snabbare sina mål. Din grupp blir medveten om sina styrkor, en förutsättning för att kunna använda dem balanserat och ändamålsenligt.

Gruppens samhörighet och vi-anda växer. Det gör också arbetsglädjen och tilliten till varandra. Vi ger er verktygen för ansvarstagande och en utveckling som är hållbar över tid. Med oss bygger ni teamglädje.

Teambuilding som får din grupp att växa på riktigt

Tillsammans med oss får ni en teambuilding med övningar – men inte bara övningar. Vi hjälper er att stanna upp och reflektera. Så att ni blir medvetna om vad ni tar för givet. Först när ni får upp ögonen för det som ni gör omedvetet, kan ni välja att göra på ett nytt och smartare sätt. Det är vid medvetna vägval som din grupp växer på riktigt.

Samarbete

Under vår teambuilding testar och tränar ni er i konsten att samarbeta. Övningarna väljs efter vilken typ av samarbete ni har mest nytta av att utveckla. Upptäck vad som behövs för att samarbetet ska fungera. Efter övningarna flyttar vi fokus till den egna arbetssituationen – och hur det vi kommer fram till här och nu kan användas i vardagen på jobbet.

Förståelse

Olika människor har olika drivkrafter. För några är det resultat och målgång som bygger självkänsla. För andra är det att det blir rätt och riktigt som ger det där inre välbehaget. Och för en del är det att kunna hjälpa andra som gör arbetsdagen meningsfull. När du förstår både din egen och dina kollegor drivkrafter blir mycket enklare att samarbeta och hitta en kommunikation som ni båda trivs med.

Tillit

I grunden handlar teamutveckling om att bygga tillit. Ju mer du och dina kolleger litar på varandra desto mer kan ni åstadkomma tillsammans. Ju mindre tillit, desto mer tid går åt till att undra vad de andra har för egentliga avsikter och bevaka egna intressen. Ju större tillit i ditt team desto mer energi har ni att lösa era uppgifter.

Teambuilding i hela landet

Vi utgår från Stockholm men har hela landet som arbetsfält. Vi gör team av grupper i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Norrköping och Linköping. Vilken ort eller konferensanläggning är aktuell för er?

Samarbete, ansvar och arbetsglädje

Söker du ökat samarbete, större vi-känsla och ökat ansvarstagande i din grupp? Då passar vår teambuilding perfekt. Vill du dessutom ha mer arbetsglädje – då råder ingen tvekan:

Kontakta Tomas Eriksson idag för offertförfrågan.