Föreläsare ledarskap

Behöver du en föreläsare i ledarskap till chefsmötet eller ledarskapsutbildningen? Att vara chef och ledare är ju bland det bästa man kan vara. För att i nästa stund kännas som det jobbigaste och mest utsatta man kan hålla på med. Hur får du mer av det underbara och glädjerika – i ditt ledarskap?

Tomas Eriksson är en inspirerande föreläsares i ledarskap som visar konkret hur du kan lyfta ditt ledarskap och bygga arbetsglädje för dig själv och dina medarbetare.

Föreläsare i ledarskap: Vi ser inte världen som den är

Föreläsare i ledarskap Tomas Eriksson: Hur du ser på dem du möter under din arbetsdag bestämmer till stor del vilka de kommer agera som. Förväntningar är ett viktigt ledarskapsverktyg. Vi människor lurar oss själva när vi tror att vi ser världen som den är. Det är inte fysiskt möjligt. Vi tar in världen från vår specifika punkt, vi kan bara medvetandegöra en bråkdel av all information som våra ögon och öron samlar in till vår hjärna.

Tomas fortsätter: Den tolkning din hjärna gör bygger på dina tidigare erfarenheter och vad du förväntar dig. Vi kan helt enkelt inte vara neutrala. Och det här kan du som chef och ledare dra till din fördel.  Du kan starta en önskad positiv spiral.

Välj underbara medarbetare

När du väljer att ha underbara medarbetare, kommer du tilltala dina medarbetare som underbara, och då kommer de känna sig mer underbara, och börjar agera mer underbart jämfört med om du hade sett den som ”standardmedarbetare” eller ”jobbiga medarbetare.” Som ledare och chef har du en fantastisk möjlighet att påverka vilka medarbetare som träder fram i din personal.

Föredrag Chefsglädje

Trendbrott: Chefer mår sämre än medarbetare idag

Chefer brukade uppleva bättre hälsa och större psykiskt välmående än sina medarbetare. Nu visar aktuell statistik från Avonovas Jobbhälsoindex på ett trendbrott. Idag känner chefer oftare psykiskt obehag inför jobbet jämfört med sina medarbetare. Det gäller både kvinnor och män. Se grafen nedan.

 

Jobbhälsoindex är Sveriges största nationella årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Antalet respondenter 2018 var 9 991 personer mellan 20 och 65 år som arbetar minst halvtid.

Anlita en inspirationsföreläsare i ledarskap

Vänd trenden. Byt ut obehag mot arbetsglädje i din organisation. Bit för bit. Underlätta för dina chefer och organisationens alla medarbetare att längta till jobbet och medverka till det där samspelet som bygger samhörighet. Tomas Eriksson inspirationsföreläser om ledarskap och medarbetarskap, om arbetsglädje, chefsglädje och feedbackglädje.

Inspirerande föreläsare till din ledarskapsutveckling

Tomas Eriksson är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare. Tomas får betyget 5,6 av maximala 6 av deltagarna. Tomas rankar på platinum-nivå som talare på Speakerrating.com. Tomas är också ingenjören som blev inspiratör, och har jobbat med arbetsglädje i mer än 15 år.

 

Ledarskap är att lyfta fram det bästa hos dina medarbetare

Ledarskap är att synliggöra och lyfta fram det bästa hos medarbetare och kolleger. Ledarskap är att veta när du ska ta initiativ och när du ska ha tillit till att andra klarar uppgiften.

Målet, vägen och äran

Ledarskap är också att ta ut riktningen och göra målet och vägen dit inspirerande. Det är att se till att hindren på vägen hanteras. Och ledarskap är att se till att målgång och framgång firas. Ledarskap är att skapa, styra och slutföra förbättringar..

Chefsglädje med Tomas Eriksson

För att du ska må bra i ditt ledarskap och kunna vara den ledare du vill vara behöver du ge dig själv utrymme för din chefsglädje. Med den blir det så mycket lättare att hjälpa dina medarbetare att hitta rätt och utvecklas. Varför inte bjuda in Tomas Eriksson som föreläsare i ledarskap till ditt kommande chefsmöte?

Föredrag Chefsglädje

Kontakta Tomas idag

Ta kontakt med Tomas Eriksson redan idag om du behöver en engagerad föreläsare i ledarskap.
Kontakta Tomas