Föreläsare ledarskap

Söker du efter föreläsare ledarskap? Behöver du någon som kan hjälpa dig och dina chefskolleger att hitta det glädjerika – och därigenom också det effektiva – ledarskapet.

Att vara ledare och chef är ju bland det bästa man kan vara. För att i nästa stund kännas som det jobbigaste och mest utsatta. Hur får du och dina kolleger mer av det glädjerika? Föreläsaren Tomas Eriksson hjälper er gärna.

Tomas Eriksson är inspiratören som konkret visar hur ditt ledarskap med enkla steg blir mer glädjerikt.

Föreläsare ledarskap: Vi lurar oss själva

Föreläsare i ledarskap Tomas Eriksson: Hur du ser på dem du möter under din arbetsdag bestämmer till stor del vilka du möter. Eller rättare sagt vilken version av dem du kommer möta. Förväntningar är ett viktigt ledarskapsverktyg. Vi människor lurar oss själva när vi tror att vi ser världen som den är. Det är inte fysiskt möjligt. Vi tar in världen från vår specifika punkt, vi kan bara medvetandegöra en bråkdel av all information som våra ögon och öron samlar in till vår hjärna.

Tomas fortsätter: Den tolkning din hjärna gör bygger på dina tidigare erfarenheter och vad du förväntar dig. Vi kan helt enkelt inte vara neutrala. Och det här kan du som chef och ledare dra till din fördel.  Du kan starta en önskad positiv spiral.

Välj underbara medarbetare

När du väljer att ha underbara medarbetare, kommer du tilltala dina medarbetare som underbara, och då kommer de känna sig mer underbara, och börjar agera mer underbart jämfört med om du hade sett den som ”standardmedarbetare” eller ”jobbiga medarbetare.” Som ledare och chef har du en fantastisk möjlighet att påverka vilka medarbetare som träder fram i din personal. Hur då? Föredrag chefsglädje med Tomas Eriksson visar vägen.

Föredrag Chefsglädje

Trendbrott: Chefer mår sämre än medarbetare idag

Chefer brukade uppleva bättre hälsa och större psykiskt välmående än sina medarbetare. Nu visar aktuell statistik från Avonovas Jobbhälsoindex på ett trendbrott. Idag känner chefer oftare psykiskt obehag inför jobbet jämfört med sina medarbetare. Det gäller både kvinnor och män. Se grafen nedan.

 

Jobbhälsoindex är Sveriges största nationella årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Antalet respondenter 2018 var 9 991 personer mellan 20 och 65 år som arbetar minst halvtid.

Anlita en inspirationsföreläsare i ledarskap

Vänd trenden. Tänk föreläsare ledarskap. Byt ut obehag mot arbetsglädje i din organisation. Bit för bit. Underlätta för dina chefer och organisationens alla medarbetare att längta till jobbet och medverka till det där samspelet som bygger samhörighet. Tomas Eriksson inspirationsföreläser om ledarskapet som det borde vara. När chefsglädjen och arbetsglädjen lyfter i din verksamhet så följer hälsan och effektiviteten med.

Inspirerande föreläsare till din ledarskapsutveckling

Tomas Eriksson är en uppskattad och flitigt anlitad talare. Tomas får betyget 5,6 av maximala 6 av deltagarna. Tomas rankar på platinum-nivå som talare på Speakerrating.com. Tomas är också ingenjören som blev inspiratör, och har jobbat med arbetsglädje i mer än 15 år.

 

Lyft fram det bästa hos dina medarbetare

Ledarskap är att synliggöra och lyfta fram det bästa hos medarbetare och kolleger. Det är att veta när du ska ta initiativ och när du ska ha tillit till att andra klarar uppgiften.

Ledarskap är också att ta ut riktningen och göra målet och vägen dit inspirerande. Det är att se till att hindren på vägen hanteras. Och det är att se till att målgång och framgång firas.

Ledarskap är att skapa, styra och slutföra förbättringar.

Chefsglädje med Tomas Eriksson

För att du ska må bra i ditt chefskap och kunna vara den ledare du vill vara behöver du ge plats för glädjen i ditt ledarskap. När du har och känner chefsglädje blir det så mycket lättare att hjälpa dina medarbetare att lyckas och utvecklas.

Rivstarta chefsglädje-byggandet i din verksamhet genom att bjuda in Tomas Eriksson som inspiratör till ert kommande chefsmöte.

Föredrag Chefsglädje

Kontakta Tomas idag

Ta kontakt med Tomas Eriksson redan idag om du behöver en engagerad föreläsare i ledarskap.

Kontakta Tomas