Motivationsföreläsare

Anlita en motivationsföreläsare till dig och dina åhörare till det kommande eventet, konferensen eller kickoffen. Tomas Eriksson hjälper att få ännu mer arbetsglädje, teamglädje och fungerande feedback.

Motivationsföreläsare: Tomas Eriksson skapar lust till utveckling inom arbetsglädje, feedback och teamwork.

Motivationsföreläsare får oss att känna poängen

Vad är motivation? Motivation är intimt förknippat med förändring. Vi behöver vara motiverade för att förändra vårt beteende. Men vi människor behöver också en basnivå av motivation för att fortsätta göra det i brukar göra.

Föreställ dig att du vaknar upp en morgon hemma i din säng helt utan motivation. Du vill inte gå upp. Du ser inte poängen över huvud taget med att gå upp. Du saknar motivationen att göra något du brukar göra. Motivation handlar alltså om att se och känna poängen eller meningen med att göra det du har framför dig, oavsett om det som du har framför dig är något nytt eller något du har gjort tusen gånger tidigare.

Vilken typ av motivationsföreläsare är Tomas?

Motivationsföreläsare Tomas Erikssons mål är varken att övertala eller övertyga dig och dina kolleger att ni måste göra något. Tomas mål är att väcka lusten hos er att få det ännu bättre än ni redan har. Och att visa hur enkelt och smidigt ni kan göra små förändrar som ger stor utdelning. Tomas hjälper er att skapa mer arbetsglädje, teamglädje, feedbackglädje – och för alla som är i ledande befattning – mer chefsglädje.

Föredrag Chefsglädje

Inre motivation och yttre belöning

Kan en motivationsföreläsare ge dig och dina kolleger den motivation ni behöver? Både ja och nej. Den motivation som du går igång på kommer ju inifrån dig själv när du är motiverad, när du känner dig motiverad.

Motivationsforskare talar också om yttre motivation, det handlar då om yttre belöning i form av till exempel uppskattning, pengar eller befordran, alltså det önskade resultatet som blir följden av att du gör det du står inför att göra. Men även den yttre motivationen behöver du känna en inre dragningskraft till. Det är du som behöver vara motiverad för att du ska vilja göra något – speciellt om det du ska göra innebär en förändring.

Tomas Eriksson hjälper dig och dina kolleger att få mer arbetsglädje, smidigare kommunikation och bättre samspel.

Hur skapar motivationsföreläsare motivation?

Kan en motivationsföreläsare få en grupp människor under en föreläsning att bli motiverade? Ja indirekt, genom att visa på fördelarna, eller ännu bättre få oss som deltar att känna och uppleva fördelarna med att göra något på ett nytt sätt.

Skickliga talare vet att känslomässiga motiv är starkare än rationella motiv. De berättar därför om saker på ett sätt så att vi i publiken börjar måla upp attraktiva målbilder i våra egna huvuden. Bilder som bygger känslomässig dragningskraft.

Kontakta Tomas idag

Vill du veta mer, höra om Tomas är ledig datumet som är aktuellt för er och få en offert? Kontakta Tomas Eriksson idag med din bokningsförfrågan – så att din konferens blir så motiverande som du önskar att den ska bli.

Kontakta Tomas