Föreläsare kommunikation

Söker du en inspirerande föreläsare i kommunikation? En engagerad personlighet som öppnar ögon och göra det lättare för dig och alla andra som deltar att bli både mer direkta och mer omtänksamma i er kommunikation?

Föreläsare Tomas älskar kommunikation som fungerar

En föreläsare som älskar kommunikation är Tomas Eriksson. Tomas älskar kommunikation som fungerar och blir riktigt energifylld när han får inspirera dig och dina kolleger att gör små justeringar. Små justeringar som gör stor skillnad. Stor skillnad för er kommunikation på jobbet – och i livet.

Föreläsare kommunikation – Tomas Eriksson om feedback, konsten att lyfta varandra. Hör vad deltagarna tycker om föredraget.

Föreläsare kommunikation – med kärlek och mod

Så här säger Tomas när han är föreläsare i kommunikation: När du vill utveckla din kommunikation behöver du bara lite mod och kärlek. Modet att säga det du vill säga till den som det behöver sägas till. Alltså öka rakheten i din kommunikation.

Att beklaga sig för någon annan om vad och hur Alexander gör och inte gör kommer inte leda till någon förändring. Men med modet att säga det direkt till Alexander öka chansen dramatiskt att er relation och ert samspel kan bli bättre.

Om kommunikationen blir framgångsrik beror också på hur du säger det du vill säga till Alexander och var Alexander befinner sig tankemässigt och känslomässigt. Och här kommer den andra viktiga komponenten: kärleken. Att vilja Alexander väl. Den välvilligheten brukar komma naturligt och spontat när vi använder vår empati.

Föredrag Feedback

Öppna dörrar med inlevelse

Empati är föreställningsförmåga. Att föreställa sig hur världen ser ut ur någon annans perspektiv. När du närmar dig Alexanders verklighet, hans synvinkel på er relation och hans sätt att uppfatta dig, då tar du sjumilasteg mot att kunna kommunicera på ett sätt som gör att Alexander uppfattar dig som välvillig och omtänksam. Ett bra sätt att bli uppfattad på när du vill berätta något viktigt för Alexander och be om hans hjälp med något.

Att bli bättre på att kommunicera handlar ofta om att bli bättre på att lyssna. Ju generösare lyssnande desto bättre kommunikatör, säger Tomas Eriksson.

Kommunikation är jätteroligt säger föreläsare Tomas Eriksson

Att föreläsa om kommunikation är jätteroligt, säger Tomas Eriksson. Kommunikation är ett så otroligt stort ämnesområde. Här ryms ögonkontakt, mimik, retorik, tonläge, kroppshållning, rörelser, känslouttryck, ordval, satsbyggnad, melodi, betoningar, pauser och nyanser. Här finns tvärsäkra taggtrådstolkningar och verbal vidsynthet.

Det roligaste med kommunikation, fortsätter Tomas, är att det är förutsättningen för allt mänsklig samvaro och samskapande. Och att det alltid finns mer att förstå och upptäcka. I kommunikation blir vi aldrig fullärda.

Tomas Eriksson är en flitigt anlitad föreläsare. På sidan ”Våra nöjda kunder” hittar du över 40 kundcitat.

Kontakta Tomas idag

Boka Tomas Eriksson som föreläsare när du vill lyfta kommunikationen i din organisation till nästa nivå. Tomas får betyget 5,6 av 6 möjliga av deltagarna. Kontakta Tomas Eriksson redan idag med din bokningsförfrågan.

Kontakta Tomas