Feedback

Feedback handlar om mod, omtanke och träning. Det krävs mod för att våga säga det du har på hjärtat, speciellt när det du ska säga kan tolkas som ett klagomål. Feedback är inte konsten att kritisera. Feedback är konsten att lyfta varandra.

Feedback och den goda viljan

Ju mer god vilja och önskan om det bästa för mottagaren du kan ladda din feedback med, desto troligare att den tas emot som värdefull och användbar. Och det bästa av allt, du behöver inte vara proffs från början. Konsten att ge och ta emot konstruktiv kritik är en träningssak. Du blir bättre ju mer du tränar.

Vi vill ha feedback

Vill du växa och utvecklas som människa eller organisation? Se då till att bli bra på feedback. Vi mänskor vill ha återkoppling. Det ger oss utifrånperspektiv. Får oss att känna oss sedda och bekräftade. Och berättar för oss om vi är på rätt väg eller inte.

Föredrag Feedbackglädje

Du vet att du är riktigt bra på att ge feedback när..

 • mottagaren utvecklas eller kommer till insikt om något för honom eller henne viktigt,
 • relationen till mottagaren stärks,
 • mottagarens självkänsla ökar och
 • mottagaren vill få mer återkoppling från dig.

Uppskattning är också feedback

Det handlar inte bara om kritik. Feedback betyder återkoppling. Den återkoppling som bäst bygger relationer, resultat och arbetsglädje är bekräftelse och uppskattning.

På de flesta arbetsplatser tänks många positiva och uppskattande tankar om varandra. Fler uppskattande tankar tänks än vad som sägs. Ta modet till dig och säg det uppskattande som du tänkt. Du kanske inte vill störa, men är det någonting som vi människor vill bli störda med, så är det just uppskattning.

Kurs – Arbetsglädje & feedback

Sju tips när du ger konstruktiv kritik

 • Hänsyn – Välj ett lämpligt tillfälle, fråga om mottagaren är intresserad och har tid.
 • Tilltro – Bygga in tilltro och omtanke i din återkoppling. Det är mycket lättare att lyssna på någon som vill en väl.
 • Beteende – Beskriv beteendet, det den andre säger eller gör.
 • Känsla – Berätta gärna vilken känsla beteendet väcker hos dig. Det kan göra återkoppling mer begriplig för mottagaren.
 • Konsekvens – Beskriv den eller de konsekvenser som du ser av beteendet.
 • Vinst – Förklara vilka vinster du ser med att ändra eller behålla beteendet.
 • Önskan – Formulera ditt budskap som en önskan om förändring.