Tips & inspiration

Behöver du uppslag på hur du ska få upp arbetsglädjen? Tips på vad som underlättar att lösa konflikter. Eller undrar du vad arbetsglädje egentligen är? Föreläsare Tomas Eriksson bjuder på tips & inspiration.

Vad är arbetsglädje?

Arbetsglädje är något vi människor upplever. Och här uppstår den riktiga svårigheten: Hur ringar vi in en mänsklig upplevelse i en allmängiltig form? Det som är arbetsglädje för mig behöver ju inte vara det för dig. Tomas Eriksson föreläser ca 50 gånger per år om arbetsglädje och han har frågat sina deltagare vad arbetsglädje är för dem. Här är de vanligaste svaren i en topp-åtta-lista.

Låt arbetsglädjen stiga till nya nivåer på ditt jobb. Tomas Eriksson vet hur.

Mer arbetsglädje redan idag

Vad händer när du tänker mer positivt om någon? Erik ändrar sig inte bara för att du tänker på honom mer positiv. Men ändrar dig när du tänker annorlunda om Erik. Med dina positiva förväntningar på Erik vinner du arbetsglädje redan innan du ens hunnit börjat jobba med honom. Du slipper oron och får något att se fram emot. Men det stannar inte där. Vi människor älskar att ha rätt. Läs mer hur du kan få fler underbara kolleger – bara genom ditt sätt att tänka om dem.

Konflikter går att lösa

Konflikter väcker känslor. Känslor som vi inte alltid är bekväma med. Då kan det hända att du och jag lägger locket på. Låter det outtalade få surna till i stället för att börja ett lösningsfokuserat samtal. Ordet konflikt betyder sammanstötning. Vill du ha en lätt en svår konflikt? Du avgör. Läs mer här hur du kan hantera sammanstötningen.