Konflikter går att lösa

Konflikter finns på alla arbetsplatser – allt från små missförstånd till djupa motsättningar. Konflikter som drar ut på tiden kostar energi, pengar och arbetsglädje.

Konflikter väcker känslor

Konflikter väcker starka känslor och då är det lätt att vi lägger locket på och låter en fråga ligga och surna till i stället för att börja ett lösningsfokuserat samtal. Ordet konflikt betyder sammanstötning och det är hur vi hanterar sammanstötningen som avgör om konflikten blir lätt eller svår, om den leder till himmel eller helvete.

Ta ett steg tillbaka

– Vill du lösa en konflikt är det bra att ta ett steg tillbaka och separera objektiva händelser från tolkningar och bli medveten om vilka känslor och behov som ligger under sakfrågan, säger organisationskonsult Tomas Eriksson.

Ett exempel är Annika som kommer tjugo minuter senare än avtalat till ett möte (händelse). Lennart anser att Annika är nonchalant och slarvig (Lennarts tolkning av Annas agerande och något som Annika uppfattar som en anklagelse). Under denna tolkning känner sig Lennart frustrerad (känsla). Hans frustration beror på att han har många andra saker han vill hinna med under dagen (behov) och upplever sig nu i tidsnöd. Till detta vill Lennart också känna sig respekterad (behov) och sin tid tagen på allvar (behov).

Lyssna bortom orden

Vanligt i konflikter är att lägga skulden på den andra parten. Det är någon annan som varit hänsynslös, okunnig eller orättvis. Men den metoden leder inte till konfliktlösning utan snarare konserverar eller eskalerar konflikten.

– I ett medlingssamtal är det inte storyn som är viktigast, påpekar Tomas. Alla är subjektiva i sin upplevelse och våra tolkningar kan ge helt olika berättelser. Nyckeln ligger i att lyssna bortom orden och förstå den andres perspektiv. Att lyssna med empati.

Lägg undan bevispaketet

En bra väg till konfliktlösning är att bestämma sig för att hitta en lösning, nollställa sina tolkningar, lägga undan ”bevispaket” och börja lyssna på den andra parten med ett så öppet sinne som man bara förmår. Prova att byta ut behovet att ”ha rätt” mot en önskan att känslomässigt förstå den andre.

Man måste inte alltid vara sams med alla på en arbetsplats. Men när en eller flera personer lider av osämjan eller när konflikten påverkar arbetet eller omgivningen är det dags att göra något åt saken.

Be om hjälp

Ta tag i konflikten på ett tidigt stadium, då är den lättast att lösa. Att ta in en van konflikthanterare utifrån kan också vara en god investering med tanke på hur mycket en pågående utdragen konflikt kostar i uteblivet arbete och förlorad energi hos de inblandade.