Mera arbetsglädje redan idag

Skulle du vilja få mera arbetsglädje redan idag? Självklart, kanske du tänker, med det är ju inget jag kan påverka. Inte där jag jobbar.

Mera arbetsglädje finns i dina tankar

Jo, du kan påverka arbetsglädjen. Det är du som har störst inflytande över den eftersom det är just din arbetsglädje. Du kanske inte kan byta ut chefen, kollegerna, arbetsuppgifterna eller kunderna. Men du kan själv välja hur du tänker om chefen, kollegerna, arbetsuppgifterna och kunderna.

Vinn arbetsglädje

Du kan tänka ”Nej, inte en dag till med den där idioten Erik!” eller ”Idag kommer det vara ovanligt kul att jobba med Erik!”.

Men vad spelar det för roll? Mina tankar kan ju inte påverka Erik, kanske du tänker nu.

Erik kommer inte ändra sig omedelbart bara för att du tänker mer positivt om honom. Men du kommer ändra dig när du tänker annorlunda om Erik. Med dina positiva förväntningar på arbetsdagen med Erik vinner du arbetsglädje redan innan du börjat jobba med honom. Du slipper oron och får något att se fram emot.

Arbetsglädje

Vi människor älskar att ha rätt

Men det stannar inte där. Eftersom du tänker mer positivt om Erik, kommer du slappna av och omedvetet bete dig annorlunda. Ditt kroppsspråk kommer blir mer öppet. Och det kommer omedvetet påverka Erik att slappna av och svara med ett mer öppet kroppsspråk.

Tomas Eriksson föreläser om arbetsglädje och hur du och dina kolleger får kommunikationen på jobbet att lyfta till nya nivåer.

Men det stannar inte där. Vi människor blir bara medvetna om en bråkdel av all information som strömmar till oss varje sekund. Och vilken bråkdel, av all den information som når dina ögon och öron, vilken bråkdel som du faktiskt upplever medvetet beror till stor del på vad du förväntar dig, vad du bestämt dig för.

Har du bestämt dig för att den här dagen med Erik ska bli ovanligt kul och lättjobbad så kommer du mycket lättare se och lägga märke allt som tyder på det. Vi människor älskar att ha rätt. Har vi bestämt oss för något, vill vi gärna också se det hända i verkligheten. Du lägger nu lättare märke till saker hos Erik som tyder på att ni kommer få en hel del arbetsglädje tillsammans.

Bjud upp till arbetsglädje

Men det stannar inte där. Du har ju laddat dig med en vilja att göra ditt bästa för få en arbetsdag med arbetsglädje, därför blir dina ord till Erik mycket vänligare än de var förra gången ni jobbade tillsammans. När du bjuder upp till arbetsglädje ökar sannolikheten att Erik gör detsamma.

Vill du öka arbetsglädjen redan idag? Välj då hur du tänker om dem du möter idag. Tänker du idioter möter du fler idioter. Tänker du änglar möter du fler änglar.

Tomas Eriksson, föreläsare och organisationskonsult, Arbetsgladje.se

Kontakta Tomas

Vill du skapa mera arbetsglädje på din arbetsplats? Anlita inspirationsföreläsaren Tomas Eriksson till den kommande konferensen.

Kontakta Tomas