Ledningsgruppen extra viktig

Ledningsgruppen är en extra viktig grupp. Här fattas många beslut. Beslut som påverkar många. I ledningsgruppen möts verksamhetens olika delar för att hitta de bästa strategierna och det bästa resursutnyttjandet.

Nyttan med teambuilding större för ledningsgruppen

En ledningsgrupp träffas inte lika ofta som en operativ arbetsgrupp gör. Ju mindre en grupp träffas desto svårare för gruppen att komma till den fas där man som grupp är mest effektiv.

Teambuilding för ledningsgruppen är därför inte bara något roligt att göra tillsammans utan ofta något helt nödvändigt för att använda ledningsgruppens tid och kapacitet så effektivitet som möjligt.

Din ledningsgrupp

Hur fungerar din ledningsgrupp? Är det lätt eller svårt att komma fram till beslut? Har ni det förtroende för varandra som ni behöver? Skulle du vilja att samarbetet fungerade ännu bättre och att viljan att hjälpa varandra var högre? Hur hög är arbetsglädjen? Hur skulle du vilja att det såg ut?

Den dubbla lojaliteten

Medlemmarna i en ledningsgrupp har en extra utmaning jämfört med medlemmarna i en vanlig grupp: Den dubbla lojaliteten. Lojaliteten med den grupp som jag representerar i ledningsgruppen och lojaliteten med ledningsgruppen.

Ibland visar sig den dubbla lojaliteten i att de beslut som ni är överens om i ledningsgruppen inte verkställs i den egna verksamheten. Genom ökad tydlighet, trygghet och kommunikativ förmåga blir det lättare att hantera den dubbla lojaliteten funktionellt och som en naturlig del i ledningsgruppsarbetet.

Upplägg som passar din ledningsgrupp

Teambuilding för ledningsgruppen är ett program som skräddarsys efter din ledningsgrupps unika situation, behov och utgångsläge.

Heldagsprogram, två dagar, flera återkommande tillfällen eller medverkan under era ordinarie ledningsgruppsträffar. Ju mer tid desto hållbarare utveckling. Programmet leds av organisationskonsult Tomas Eriksson eller Johan Stenlund.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig

Vad skulle en teambuilding betyda för din ledningsgrupp? Hur ser era förutsättningar ut? Kontakta Tomas för en kostnadsfri konsultation.